IX edycja konkursu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konkurs ”Strona Internetowa bez Barier” jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie. Działanie realizowane jest przez Fundację Widzialni przy współpracy z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Istotę konkursu stanowi wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Partnerami wydarzenia byli: Orange oraz Soflab Technology Sp. z o.o.

Za nami Finał IX edycji. Ogłoszenie Laureatów odbyło się 16 kwietnia 2018 roku w Sejmie RP. Uczestników oceniano w kategoriach: Strony publiczne, Strony niepubliczne, Najlepsi z Najlepszych oraz strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności.

Wśród Laureatów znaleźli się:

 • w kategorii Najlepszy z Najlepszych: Łódzka Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. za serwis www.lka.lodzkie.pl;
 • w kategorii strona publiczna powyżej 100 podstron: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia za serwis www.csioz.gov.pl;
 • w kategorii strona publiczna do 100 podstron: Urząd Komunikacji Elektronicznej za serwis www.uke.gov.pl;
 • w kategorii strona niepubliczna powyżej 100 podstron: Bank Millennium za serwis www.bankmillennium.pl;
 • w kategorii strona niepubliczna do 100 podstron: Fundacja Tus za serwis www.niepelnosprawnik.pl;
 • w kategorii strony powstałe w oparciu o Szablony Polskiej Akademii Dostępności: Fundacja Kulawa Warszawa za serwis www.kulawawarszawa.pl.

W konkursie przyznano również jedno wyróżnienie, które otrzymał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za serwis www.kowr.gov.pl.

Stan dostępności strony www dla jak największej ilości użytkowników niezależnie od ich niepełnosprawności, wieku, zamożności, zastosowanego sprzętu oraz oprogramowania stanowił podstawowe kryterium oceny.

Analiza serwisów składała się z kilku etapów. Eksperci ds. dostępności przeprowadzili wstępna selekcję stron www, aby następnie przejść do szczegółowej kontroli dostępności. Natomiast grupa konsultantów z niepełnosprawnościami: niedowidzący, niewidzący i niesłyszący przeprowadziła serię zadań charakterystycznych dla danego serwisu.

Całe badanie zostało wykonane w oparciu o metodologię opracowaną przez Fundację Widzialni i Uniwersytet Śląski.

Na przestrzeni kolejnych edycji konkursu ”Strona internetowa bez barier” można zauważyć znaczny progres w dostępności serwisów. Strony www zgłaszane do konkursu charakteryzują się coraz wyższym poziomem i standardem oferowanych udogodnień. Świadczy to o stale rosnącej świadomości społecznej, uwrażliwionej na osoby ze szczególnymi potrzebami.

W IX edycji konkursu patronat honorowy objęli:

 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 • Minister Edukacji Narodowej,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wśród patronów znalazł się również:

 • Polski Związek Głuchych,
 • Związek Banków Polskich.

Telewizja TVP Info sprawowała patronat medialny.