Jesteś tutaj: Start    X Edycja Konkursu    Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może zostać właściciel lub administrator polskiej publicznej lub niepublicznej strony internetowej, który dokona zgłoszenia strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na www.konkurs.widzialni.org.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja przez uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie strony internetowej do Konkursu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie Konkursu www.konkurs.widzialni.org. Zgłoszenie strony internetowej do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie przez uczestnika Konkursu formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.konkurs.widzialni.org lub akceptację i pozytywną odpowiedź na zaproszenie wysłane przez organizatorów Konkursu.

Otrzymane zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów Konkursu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności serwisu www, Organizatorzy kontaktują się ze zgłaszającym i po weryfikacji ostatecznie zatwierdzają udział serwisu w Konkursie.

Kategorie i badania

Konkurs ma charakter otwarty. Do Konkursu można zgłaszać strony internetowe w czterech kategoriach:

Strony publiczne

 1. Serwisy do 100 podstron,
 2. Serwisy powyżej 100 podstron.

W tej kategorii swoje strony mogą zgłaszać:

 1. urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (np. urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ministerstwa, starostwa itp.),
 2. instytucje użyteczności publicznej (np. uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.).

Strony niepubliczne

 1. Serwisy do 100 podstron,
 2. Serwisy powyżej 100 podstron.

Strony w tej kategorii mogą zgłaszać w szczególności:

 1. organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
 2. przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże),
 3. przedstawiciele różnych środowisk (np. przedstawiciele kół naukowych),
 4. osoby fizyczne.

Najlepsi z Najlepszych

Strony w tej kategorii mogą zgłaszać w szczególności:

 1. Strony mające oznaczenie „Strona Internetowa bez Barier”
 2. Laureaci ubiegłych edycji Konkursu „Strona Internetowa bez Barier”
 3. Strony powstałe we współpracy z Fundacją Widzialni.
 4. Strony audytowane przez Fundację Widzialni.

Strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności

W ramach tej kategorii zgłaszane mogą być zarówno strony publiczne, jak i niepubliczne powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności (pad.widzialni.org).

Etap I – do 31 marca 2019r.

Przyjmowanie zgłoszeń

Etap II – 10 kwietnia 2019r.

Wybór finalistów wśród, których znajdą się po trzy strony internetowe z każdej kategorii. Przeprowadzona zostanie analiza dostępności pod kątem zgodności z WCAG, obejmująca 3 podstrony każdego z nich zgodnie z opracowaną przez Fundację Widzialni i Uniwersytet Śląski w Katowicach metodologią badania dostępności stron www. Przeczytaj metodologię. Powstanie lista rankingowa serwisów wraz z punktacją.

Badanie obejmować będzie 3 podstrony:

 1. stronę główną (startową),
 2. podstronę typu Aktualności (lub inną zawierającą tekst + zdjęcia),
 3. podstronę typu Kontakt (lub inną zawierającą formularz).

Na każdej z wytypowanych podstron eksperci sprawdzą te same elementy jak w etapie pierwszym.

W badaniu udział weźmie 2 ekspertów z zakresu programowania i dostępności.

Etap III– 10 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie zwycięzców, wręczenie nagród i wyróżnień podczas konferencji „Włączenie Cyfrowe” w Sejmie RP.

Nagrody i wyróżnienia

 • Pierwsze miejsca z każdej kategorii zostaną wyróżnione statuetką, dyplomem oraz możliwością umieszczenia w serwisie specjalnego oznaczenia graficznego.
 • Pozostałe miejsce zostaną uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.
 • Organizatorzy przyznają również nagrodę specjalną dla właścicieli lub administratorów serwisów za strony, które wyróżniły się w konkursie ciekawymi lub niestandardowymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu dostępności cyfrowej.

Obowiązki organizatora

Organizatorem Konkursu Strona Internetowa bez Barier jest Fundacja Widzialni.

Organizator zobowiązuje się do:

 • przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu,
 • prowadzenia dla celów informacyjnych i promocyjnych strony internetowej Konkursu pod adresem www.konkurs.widzialni.org,
 • publikacji listy wyróżnionych serwisów na stronie www Konkursu,
 • promowania Konkursu w mediach.

Postanowienia końcowe

Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Strona Internetowa bez Barier, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) niezbędnych przy realizacji Konkursu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. z późn. zmianami administratorem danych jest Fundacja Widzialni, z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 53. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Mają Państwo prawo do wglądu i poprawienia treści podanych danych.

Informacji na temat Konkursu udziela koordynator Konkursu:

Monika Szczygielska, monika.szczygielska@widzialni.org